Site Overlay

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest e-biuro.online z siedzibą w 58-405 Czadrów przy ul. Czadrów 26, oraz posiadający Numer Identyfikacji Podatkowej 886-275-43-27.
 2.  W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych kontaktować można się na adres: kontakt@e-biuro.online.
 3.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest konieczność tego przetwarzania dla realizacji naszych usług, w tym tych świadczonych wg Państwa zapotrzebowania.
 4.  Pani/Pana dane mogą być udostępnione podmiotom zależnym od wyżej wymienionego Administratora Danych.
 5.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane naszym podwykonawcom, w szczególności podmiotowymi świadczącym usługi hostingu, podmiotowi świadczącemu usługi rachunkowe, ubezpieczalnie.
 6.  Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich.
 8.  Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia zakończenia świadczenia usług.
 9.  Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11.  Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie świadczenia usług, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 12.  Pani/Pana dane będą przetwarzane w formie tradycyjnej (papierowej), jednak mogą być również przetwarzane w sposób zautomatyzowany.