Site Overlay

Zasiłek rodzinny Kindergeld

Komu przysługuje zasiłek rodzinny w Niemczech? Zasiłek rodzinny Niemcy nazywają Kindergeld. Jego wypłata leży w gestii Familienkasse. Uprawnionymi do uzyskania świadczenia są osoby zatrudnione na terytorium Niemiec, które podlegają obowiązkowi podatkowemu (Unbeschränkte Steuerpflicht) – czyli takie, które płacą niemieckie podatki, albo które odprowadzają w Niemczech składki ubezpieczeniowe. Dzieci tych osób muszą być w wieku poniżej 25 lat i żyć na utrzymaniu pracującego rodzica. Dzieci pełnoletnie muszą się w dalszym ciągu uczyć. Warunki otrzymania wypłaty zasiłku Kindergeld Do otrzymania wypłaty Kindergeld koniecznym kryterium jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, który przysługuje:

  • Osobom, które są zameldowane w Niemczech (konieczne jest udowodnienie zameldowania).
  • Osobom, które przebywają w Niemczech zarobkowo przez minimum pół roku (konieczne jest udowodnienie tego faktu).
  • Osobom, których dochody minimum w 90% pochodzą z pracy w Niemczech lub których zarobki w Polsce nie przekroczyły łącznie określonej w niemieckim prawie kwoty, a które równocześnie złożyły stosowny wniosek. W tym przypadku istotne jest oczywiście również to, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Zasiłek rodzinny Niemcy można otrzymać za okres maksymalnie 6 miesięcy wstecz.

Pod uwagę bierze się zarówno dzieci, które mieszkają w Niemczech, jak i dzieci, które mieszkają w Polsce. Co istotne, o zasiłek można wnioskować również będąc rodzicem adopcyjnym, przysługuje on bowiem również na dzieci przysposobione oraz dzieci współmałżonka. Warunkiem koniecznym jednak jest jedno wspólne gospodarstwo domowe osoby składającej wniosek i dziecka/dzieci, których wniosek dotyczy.

Załatwiamy zasiłek rodzinny Kindergeld kompleksowo

Formalności związane z przyznaniem zasiłku rodzinnego w Niemczech wymagają nie tylko znajomości aktualnych przepisów i bieżącego limitu wysokości dochodów, ale również biegłego poruszania się wokół innych zagadnień prawnych, związanych z sytuacją rodzinną i zawodową. Rozpatrujący wnioski urząd Familienkasse narzuca precyzyjne wytyczne. Dotyczą one kwestii prawnych, zaświadczeń, dokumentów, potwierdzających stan faktyczny czy decyzji o prawie do pobierania zasiłku.

Zwiększamy skuteczność !

My zajmiemy się tym wszystkim za ciebie!

Przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów, dbając o to, aby zostały wypełnione zgodnie z przepisami i normami prawnymi. Zadbamy o to, aby wniosek był wypełniony z naciskiem na uzyskanie pozytywnej decyzji i wypłatę świadczeń. Musisz tylko zapoznać nas ze swoją sytuacją i przekazać nam komplet wymaganych dokumentów – reszta jest już po naszej stronie. A tobie pozostaje oczekiwać na pozytywną decyzję z Familienkasse.

Skorzystaj z pomocy specjalistów, z nami zawsze ci się opłaci !