Doradztwo i nadzór podatkowy

  • pomoc w założeniu firmy
  • audyty podatkowe firm
  • reprezentowanie podatników przed organami podatkowymi i sądem administracyjnym
  • przekształcanie i likwidacja firm
  • oferowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji podatkowej
  • weryfikacja ksiąg rachunkowych
  • weryfikacja sprawozdań finansowych
  • konsultacje w ramach organizacji rachunkowości
  • opracowanie Polityki Rachunkowości