Blog

Types of Essays for Academic Essay

An article is, in general, a sort of composed piece that offers the writer’s point of view, but the precise definition is somewhat obscure, encompassing those of an article, a paper, a book, an impression,

Czytaj więcej »

Lohnsteuer – System podatkowy w Niemczech

Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Wysokość Lohnsteuer jest uzależniona od wysokości dochodów, a jego kwotę definiują tabele podatkowe dla określonego przedziału zarobków. Domeną tego

Czytaj więcej »

Kto musi złożyć deklarację podatkową?

Przede wszystkim są to wszystkie osoby pracujące na własny rachunek. Kto jeszcze? W odniesieniu do pracowników kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym (niem. Einkommenssteuergesetz). Najważniejszymi grupami są: małżeństwa z klasami podatkowymi III i V (wspólne opodatkowanie małżonków) osoby, które

Czytaj więcej »

Gewerbesteuer (GewSt) – System podatkowy w Niemczech

Gewerbesteuer (GewSt) jest podatkiem od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej. Podatek ten płaci każda firma po przekroczeniu obrotów 24.500 EUR w stosunku rocznym. Gewerbesteuer pobierany jest od roku 1998 przez władze lokalne i finansuje działalność gmin. Większe zmiany miały miejsce

Czytaj więcej »