PIT36 z załącznikiem ZG – kiedy go składamy?

 

PIT36 z załącznikiem ZG – kiedy go składamy?

 

Osób fizycznych posiadających polską rezydencję podatkową dotyczy bezwzględny obowiązek podatkowy od całości osiąganych dochodów bez względu na miejsce ich pochodzenia. Oznacza to, że wszystkie zarobione pieniądze w kraju oraz za granicą należy rozliczyć z polską skarbówką. Nie ma znaczenia również źródło tych dochodów – może to być wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, własnej działalności gospodarczej lub różnego rodzaju świadczeń. W prawie określane jest to jako nieograniczony obowiązek podatkowy. Do tego typu rozliczeń przeznaczony jest właśnie załącznik ZG (zagranica).

 

Załącznik ZG (zagranica) dołączany jest do deklaracji:

PIT-36 – w przypadku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych według skali podatkowej,

PIT-36L – w przypadku dochodów opodatkowanych liniowo,

PIT-38  w przypadku dochodów kapitałowych,

PIT-39 – w przypadku dochodów ze sprzedaży nieruchomości.