Kontakt

Komu przysługuje zasiłek rodzinny Kindergeld w Niemczech?

Zasiłek rodzinny Niemcy nazywają Kindergeld. Jego wypłata leży w gestii Familienkasse. Uprawnionymi do uzyskania świadczenia są osoby zatrudnione na terytorium Niemiec, które podlegają obowiązkowi podatkowemu (Unbeschränkte Steuerpflicht) – czyli takie, które płacą niemieckie podatki, albo które odprowadzają w Niemczech składki ubezpieczeniowe. Dzieci tych osób muszą być w wieku poniżej 25 lat i żyć na utrzymaniu pracującego rodzica. Dzieci pełnoletnie muszą się w dalszym ciągu uczyć. Warunki otrzymania wypłaty zasiłku Kindergeld  jest posiadanie nieograniczonego obowiązku podatkowego, który przysługuje:

  • Osobom, które są zameldowane w Niemczech (konieczne jest udowodnienie zameldowania).
  • Osobom, które przebywają w Niemczech zarobkowo przez minimum pół roku (konieczne jest udowodnienie tego faktu).
  • Osobom, których dochody minimum w 90% pochodzą z pracy w Niemczech lub których zarobki w Polsce nie przekroczyły łącznie określonej w niemieckim prawie kwoty, a które równocześnie złożyły stosowny wniosek. W tym przypadku istotne jest oczywiście również to, aby wniosek został rozpatrzony pozytywnie.
Pod uwagę bierze się zarówno dzieci, które mieszkają w Niemczech, jak i dzieci, które mieszkają w Polsce. Co istotne, o zasiłek można wnioskować również będąc rodzicem adopcyjnym, przysługuje on bowiem również na dzieci przysposobione oraz dzieci współmałżonka. Warunkiem koniecznym jednak jest jedno wspólne gospodarstwo domowe osoby składającej wniosek i dziecka/dzieci, których wniosek dotyczy.

Załatwiamy zasiłek rodzinny Kindergeld kompleksowo

Formalności związane z przyznaniem zasiłku rodzinnego w Niemczech wymagają nie tylko znajomości aktualnych przepisów i bieżącego limitu wysokości dochodów, ale również biegłego poruszania się wokół innych zagadnień prawnych, związanych z sytuacją rodzinną i zawodową. Rozpatrujący wnioski urząd Familienkasse narzuca precyzyjne wytyczne. Dotyczą one kwestii prawnych, zaświadczeń, dokumentów, potwierdzających stan faktyczny czy decyzji o prawie do pobierania zasiłku.

My zajmiemy się tym wszystkim za ciebie!

Przygotujemy komplet niezbędnych dokumentów, dbając o to, aby zostały wypełnione zgodnie z przepisami i normami prawnymi. Zadbamy o to, aby wniosek był wypełniony z naciskiem na uzyskanie pozytywnej decyzji i wypłatę świadczeń. Musisz tylko zapoznać nas ze swoją sytuacją i przekazać nam komplet wymaganych dokumentów – reszta jest już po naszej stronie. A tobie pozostaje oczekiwać na pozytywną decyzję z Familienkasse.

Skorzystaj z pomocy specjalistów, z nami zawsze ci się opłaci!

Zasiłek rodzinny (Kindergeld) jest wypłacany przez instytucję Famiienkasse. Jeśli posiadasz dzieci i pracujesz na terenie Niemiec, odprowadzasz podatki lub masz meldunek na terenie Niemiec, możesz mieć prawo do zasiłku rodzinnego. O zasiłek można się ubiegać na dzieci do 18 roku życia, a jeśli dziecko starsze uczęszcza do szkoły, wtedy zasiłek może być przyznany nawet do 25 roku życia.

W Niemczech poza zasiłkiem rodzinnym istnieje jeszcze dodatek dla nowonarodzonego dziecka (Elterngeld). Prawo do niego ma tak samo jak do zasiłku rodzinnego, każdy kto pracuje, odprowadza podatki bądź mieszka na terenie Niemiec. Zapomoga ta przysługuje zaraz po narodzinach dziecka, aż do ukończenia przez nie pierwszego roku życia. Istnieje również zasiłek opiekuńczy (Familiengeld) dla dzieci do 3 roku życia. Prawo do tego świadczenia mają jedynie osoby pracujące na terenie Bawarii. Zasiłek przysługuje dzieciom w wieku od 13 do 36 miesiąca życia.

Skontaktuj się z nami, opisz swój problem, a my postaramy się pomóc.