Kontakt

Świadczenie rodzicielskie Elterngeld przysługuje rodzicom nowonarodzonych dzieci, przy czym przynajmniej jeden z rodziców musi na stałe mieszkać lub przebywać w Niemczech.

Dla kogo jest świadczenie rodzinne Elterngeld?

Świadczenie pieniężne, zwane potocznie rodzicielskim jest skierowane do osób zatrudnionych, prowadzących własną działalność, bezrobotnych oraz uczących się na terenie Niemiec, którzy zostali rodzicami. Zasiłek przyznawany jest na okres 1 roku kalendarzowego z możliwością przedłużenia o kolejne 2 miesiące. Warunkiem przedłużenia wypłaty Elterngeld jest obniżenie dochodów w pierwszym roku trwania wypłat, w porównaniu do roku poprzedniego. Aby rodzinne Elterngeld zostało wypłacone, należy spełnić kilka wymogów formalnych. Dziecko, którego dotyczy świadczenie musi pozostawać pod opieką rodziców i muszą oni przebywać we wspólnym gospodarstwie domowym. Rodzice nie mogą również przepracować w skali tygodnia więcej, niż 30 godzin.

Wysokość wypłaty zasiłku wychowawczego Elterngeld.

Świadczenie rodzicielskie w Niemczech przysługuje w wysokości 65% wynagrodzenia, przy równoczesnym założeniu, iż kwota wynosi nie więcej, niż 1800 euro oraz nie mniej, niż 300 euro. Wysokość świadczenia rodzicielskiego Niemcy może być podniesiona, jeśli sytuacja rodziny jest wyjątkowo trudna – na przykład dla rodzin wielodzietnych z niskimi dochodami. Warto również pamiętać, iż wysokość wypłaty Elterngeld może zostać pomniejszona, jeśli matka nowonarodzonego dziecka pobiera równocześnie Mutterschaftsgeld – czyli świadczenie macierzyńskie.

Jak załatwić wypłatę zasiłku rodzinnego Elterngeld?

Świadczenie jest przyznawane złożeniu stosownego wniosku. Wysokość wypłaty naliczana jest na podstawie ostatniego roku zatrudnienia rodzica (pod uwagę bierze się kwotę netto) i obliczana na bazie wyciągnięcia średniej z trzech najlepszych finansowo miesięcy.

Nie masz głowy do formalności? Załatwimy świadczenie rodzinne Elterngeld dla ciebie!

Jeśli nie chcesz się zastanawiać nad tym, jak poprawnie wypełnić wniosek, jakie zebrać i złożyć dokumenty – jesteśmy po to, aby cię wyręczyć. Wniosek należy złożyć w jak najkrótszym terminie po narodzinach potomka. Wypłaty wstecz za zaległe świadczenia są uznawane najwyżej za okres 3 miesięcy – nie warto więc zwlekać.

Skontaktuj się z nami, opisz swój problem, a my postaramy się pomóc.