Podatki w Niemczech

Klasy podatkowe w Niemczech – co warto o nich wiedzieć?

Każdy, kto mieszka i pracuje w Niemczech, ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamtu). Jego wysokość zależy oczywiście od dochodu oraz od klasy podatkowej, do której jesteśmy przypisani. Jakie czynniki decydują o zakwalifikowaniu do konkretnej klasy podatkowej?

Czytaj więcej »

Lohnsteuer – System podatkowy w Niemczech

Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Wysokość Lohnsteuer jest uzależniona od wysokości dochodów, a jego kwotę definiują tabele podatkowe dla określonego przedziału zarobków. Domeną tego

Czytaj więcej »

Kto musi złożyć deklarację podatkową?

Przede wszystkim są to wszystkie osoby pracujące na własny rachunek. Kto jeszcze? W odniesieniu do pracowników kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym (niem. Einkommenssteuergesetz). Najważniejszymi grupami są: małżeństwa z klasami podatkowymi III i V (wspólne opodatkowanie małżonków) osoby, które

Czytaj więcej »

Gewerbesteuer (GewSt) – System podatkowy w Niemczech

Gewerbesteuer (GewSt) jest podatkiem od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej. Podatek ten płaci każda firma po przekroczeniu obrotów 24.500 EUR w stosunku rocznym. Gewerbesteuer pobierany jest od roku 1998 przez władze lokalne i finansuje działalność gmin. Większe zmiany miały miejsce

Czytaj więcej »

Kirchensteuer – System podatkowy w Niemczech

Kirchensteuer to podatek kościelny. Płaci się go na Kościół. Kirchensteuer płacą tylko te osoby, które oficjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do religii. Wysokość podatku kościelnego waha się w zależności od Landu pomiędzy 8% a 9%. Każdy Land wyznacza swoją wysokość

Czytaj więcej »

Solidaritätszuschlag – System podatkowy w Niemczech

Solidaritätszuschlag to podatek płacony przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec. Podatek solidarnościowy służy zniwelowaniu różnic w infrastrukturze pomiędzy wschodem a zachodem i został wprowadzony tuż po zjednoczeniu Niemiec jako przejaw solidarności zachodnioniemieckiego społeczeństwa z biedniejszymi Niemcami ze wschodu.

Czytaj więcej »