Warning: Undefined array key "options" in /home/users/h1198436/public_html/e-podatki.online/wp-content/plugins/elementor-pro/modules/theme-builder/widgets/site-logo.php on line 123
Klasy podatkowe w Niemczech – co warto o nich wiedzieć? - Zwrot podatku z Niemiec, rozliczenia Niemcy – E-podatki.online

Klasy podatkowe w Niemczech – co warto o nich wiedzieć?

Każdy, kto mieszka i pracuje w Niemczech, ma obowiązek odprowadzać podatek dochodowy do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamtu). Jego wysokość zależy oczywiście od dochodu oraz od klasy podatkowej, do której jesteśmy przypisani. Jakie czynniki decydują o zakwalifikowaniu do konkretnej klasy podatkowej? O tym przeczytasz w poniższym artykule.

I klasa podatkowa

Pierwsza klasa podatkowa jest automatycznie przypisywana osobom samotnym: niezamężnym, rozwiedzionym, pozostającym w długotrwałej separacji oraz owdowiałym (jeśli minęły co najmniej dwa lata od śmierci małżonka), które posiadają meldunek w Niemczech. W tej klasie znajdują się także osoby, których współmałżonek przebywa poza Unią Europejską. Roczny dochód wolny od podatku w I klasie podatkowej wynosi 9 984 euro za rok podatkowy 2022, a wysokość podatku to ok. 28% naszych dochodów. Osoby, które przynależą do pierwszej klasy podatkowej, nie mogą jej zmienić.

II klasa podatkowa

W tej klasie podatkowej znajdują się rodzice samotnie wychowujący dzieci, a także osoby samotne, wdowcy oraz osoby rozwiedzione i posiadające dzieci. Podatnikom z drugiej klasy podatkowej przysługuje wiele ulg. Najbardziej znana z nich to ulga z tytułu samotnego wychowywania dziecka, jeśli dziecko mieszka w swoim własnym gospodarstwie domowym, a żaden inny dorosły nie prowadzi z nim wspólnego gospodarstwa domowego. Wynosi ona 4008 euro na pierwsze oraz 240 euro na każde kolejne dziecko.
Ponadto rodzice, którzy przynależą do II klasy podatkowej, mogą liczyć na odliczenia takie jak m.in.:
• dodatek na dziecko (2730 euro);
• zasiłek na opiekę lub edukację dzieci (1464 euro);
• ryczałt pracowniczy (1000 euro).
Kwota wolna od podatku w II klasie wynosi 9984 euro rocznie.

III klasa podatkowa

W tym przedziale znaleźć się mogą osoby, które samotnie wychowują dzieci, ale pozostają w związku małżeńskim, osoby owdowiałe w rok po śmierci współmałżonka, osoby żyjące w zarejestrowanym związku partnerskim, a także ci, którzy zarabiają podwójnie, ale tylko wtedy, gdy drugi z partnerów przynależy do V klasy podatkowej.
Osoby z III klasy podatkowej mogą starać się m.in. o następujące ulgi:
• dodatek na dziecko (5460 euro);
• ryczałt pracowniczy (1000 euro);
• zasiłek z tytułu opieki lub edukacji dzieci (2928 euro).
Kwota wolna od podatku wynosi tutaj 19 068 euro.

IV klasa podatkowa

Do tej klasy podatkowej automatycznie trafiają osoby, które zawrą związek małżeński lub zarejestrowany związek partnerski. Do ulg dla czwartej klasy podatkowej zalicza się m.in.:
• ryczałt pracowniczy (1000 euro);
• dodatek na dziecko (2730 euro);
• zasiłek z tytułu potrzeb związanych z opieką lub edukacją dzieci (2928 euro).
Kwota wolna od podatku dla tej klasy wynosi 9984 euro dla jednego z partnerów.

V klasa podatkowa

Piąta klasa podatkowa ma najniższą stawkę podatkową, ale osobom, które się w niej znajdują, przysługuje jedynie:
• ryczałt pracowniczy (1000 euro);
• zryczałtowane wydatki socjalne (36 euro);
• ryczałt emerytalny (w zależności od zarobków).
Tę klasę podatkową mogą wybrać tylko osoby zamężne lub pozostające w zarejestrowanych związkach partnerskich. Zazwyczaj ten z partnerów, który osiąga niższe dochody decyduje się na przynależność do tej klasy.
Co ważne, dzięki połączeniu trzeciej i piątej klasy podatkowej zyskujemy pewność, że dochód w trzeciej klasie będzie niżej opodatkowany.

VI klasa podatkowa

Jest przyznawana:
• osobom samotnym lub małżonkom posiadających więcej niż jedną kartę podatkową z tytułu dodatkowego stosunku pracy;
• w przypadku niezarejestrowania w urzędzie lub wystąpienia jakichkolwiek niezgodności w danych.

W VI klasie podatkowej nie przysługują żadne ulgi, nie ma także kwoty wolnej od podatku. Cały dochód zostaje opodatkowany.

Jak sprawdzić, do której klasy podatkowej należysz?

Sytuacja jest prosta w przypadku osób samotnych, które nie posiadają dzieci, gdyż odgórnie otrzymują pierwszą klasę podatkową. Pozostali podatnicy mogą sprawdzić przynależność do konkretnej klasy podatkowej w ELStAM (elektronicznej karcie podatkowej) lub też bezpośrednio w niemieckim urzędzie skarbowym: osobiście, mailowo lub telefonicznie.

Jeśli klasy podatkowe wydają się być dla Ciebie niezrozumiałe, potrzebujesz pomocy w zrozumieniu niemieckiego systemu podatkowego lub konsultacji dotyczącej sposobu rozliczania, możesz skorzystać z fachowej porady, np. w polskojęzycznym biurze podatkowym – http://e-podatki.online.