Kontakt

Z jakiej klasy jesteś?

W Niemczech funkcjonuje 6 różnych klas podatkowych, które określają, ile podatku musisz odprowadzić ze swojego wynagrodzenia brutto.

O przynależności do klasy podatkowej 1, 2, 3, 4, albo 6 decyduje przede wszystkim wysokość wypłaty netto. Ważną rolę odgrywa również sytuacja rodzinna. Poniżej krótki przewodnik po poszczególnych klasach podatkowych.

W Niemczech funkcjonuje 6 różnych klas podatkowych, które określają, ile podatku musisz odprowadzić ze swojego wynagrodzenia brutto. Poza tym klasa podatkowa wpływa na świadczenia otrzymywane w miejsce wynagrodzenia, takie jak zasiłek dla bezrobotnych, płatności na utrzymanie, zasiłek chorobowy czy zasiłek wychowawczy. Ich wysokość kształtuje się według wysokości wynagrodzenia netto.


Klasa podatkowa 1 – I

 • osoby niezamężne
 • osoby rozwiedzione
 • osoby pozostające w separacji
 • osoby zamężne, których małżonek przebywa poza EU
 • osoby owdowiałe (dwa lata po śmierci małżonka)
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro

Klasa podatkowa 2 – II

 • osoby samodzielnie wychowujące dziecko (minimum jedno), na które dostają zasiłek rodzinny lub kwotę wolną od podatku ze względu na posiadanie dzieci
 • miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.077 euro
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.077 euro

Klasa podatkowa 3 – III

 • osoby zamężne, jeżeli małżonek nie otrzymuje wynagrodzenia za pracę lub nie należy do V klasy podatkowej
 • osoby zamężne, który małżonek przebywa w kraju EU
 • osoby owdowiałe w rok po śmierci małżonka
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 1.788 euro
Możliwość wyboru dla małżeństw: kombinacja klasy podatkowej IV/IV lub III/V Pracujący małżonkowie mogą wybrać pomiędzy dwoma kombinacjami klas podatkowych IV/IV lub III/V. Kombinacja IV/IV jest korzystna dla małżonków, którzy zarabiają prawie tyle samo. Przy różnych dochodach, korzystniejsza dla małżonka z wyższym wynagrodzeniem będzie klasa podatkowa III, podczas gdy małżonek zarabiający mniej zostanie rozliczany wg. klasy podatkowej V. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że wysokość podatku od dochodu, który trzeba odprowadzić, ostatecznie jest taka sama. Różnica polega na tym czy w ciągu roku potrącane będą mniejsze kwoty czy zostaną one wypłacone podczas złożenia zeznania podatkowego. W podjęciu decyzji odnośnie przynależności do kombinacji klas podatkowych IV/IV lub III/V pomoże specjalny program.

Klasa podatkowa 4 – IV

Osoby zamężne, małżonkowie mieszkający razem, jeżeli jeden z małżonków jest pracownikiem i przynależy do klasy IV Można jednak wybrać czy chce się być rozliczanym wg. kombinacji klas podatkowych IV/IV czy III/V. Z reguły kombinacja IV/IV opłaca się tylko wtedy, gdy wysokość wynagrodzenia małżonków jest zbliżona do siebie.
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 945 euro

Klasa podatkowa IV z czynnikiem

W 2013 wprowadzono trzecią opcję dla małżeństw. Poprzez obliczanie czynnika, każdy z małżonków zostaje opodatkowany w zależności od wysokości swojego wkładu w dochód rodziny. Dzięki temu rozpatrywane są ulgi podatkowe przysługujące przynajmniej jednemu małżonkowi. Dla przykładu: małżonek, który wnosi tylko 25 procent wkładu w dochód rodziny, odprowadza tylko 25 procent wspólnego podatku. Opcja ta zalecana jest dla małżeństw, w których różnica dochodów małżonków jest bardzo duża. Dotychczas takie małżeństwa wybierały kombinację klas podatkowych III/IV, co kończyło się nadpłacaniem podatku.

Klasa podatkowa 5 – V

Osoby zamężne, jeżeli współmałżonek jest rozliczany wg. klasy podatkowej III
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 105 euro

Klasa podatkowa 6 – VI

Osoby wolne lub zamężne, będące w stosunku pracy, kiedy nie są w stanie przedłożyć karty podatkowej lub zaświadczenia z urzędu skarbowego za dany rok
Miesięczne wynagrodzenie wolne od podatku do kwoty 0 euro