Kontakt

  • bieżąca ewidencja operacji gospodarczych
  • prowadzenie księgi głównej oraz pomocniczej
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • prowadzenie ewidencji dla potrzeb podatku VAT
  • sporządzanie plików JPK oraz miesięczne rozliczenie podatku dochodowego
  • sporządzanie bilansu z rachunkiem zysków i strat, rachunkiem przepływów pieniężnych oraz
    przygotowywanie informacji dodatkowej
  • sporządzanie zeznania rocznego