Kto musi złożyć deklarację podatkową?

Przede wszystkim są to wszystkie osoby pracujące na własny rachunek. Kto jeszcze? W odniesieniu do pracowników kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym (niem. Einkommenssteuergesetz). Najważniejszymi grupami są:

 • małżeństwa z klasami podatkowymi III i V (wspólne opodatkowanie małżonków)
 • osoby, które otrzymywały świadczenia zastępujące wynagrodzenie (są one wprawdzie zwolnione z podatku, ale podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu stawki podatkowej), jak np. zasiłek wychowawczy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin
 • pracownicy, którzy uzyskali dodatkowe przychody o wysokości powyżej 410 euro (np. przychody z wynajmu mieszkania)
 • osoby z wpisanymi kwotami wolnymi od podatku, jak np. kwota wolna dla osób z niepełnosprawnością lub koszty opieki nad dziećmi
 • osoby zatrudnione jednocześnie u co najmniej dwóch pracodawców
 • emeryci, których opodatkowana część świadczenia przekracza minimum egzystencji w wysokości 8652 euro

Kto musi złożyć deklarację podatkową?

Przede wszystkim są to wszystkie osoby pracujące na własny rachunek. Kto jeszcze? W odniesieniu do pracowników kwestię tę reguluje ustawa o podatku dochodowym (niem. Einkommenssteuergesetz). Najważniejszymi grupami są:

 • małżeństwa z klasami podatkowymi III i V (wspólne opodatkowanie małżonków)
 • osoby, które otrzymywały świadczenia zastępujące wynagrodzenie (są one wprawdzie zwolnione z podatku, ale podlegają uwzględnieniu przy ustalaniu stawki podatkowej), jak np. zasiłek wychowawczy, zasiłek dla bezrobotnych, zasiłek chorobowy czy wynagrodzenie za pracę w niepełnym wymiarze godzin
 • pracownicy, którzy uzyskali dodatkowe przychody o wysokości powyżej 410 euro (np. przychody z wynajmu mieszkania)
 • osoby z wpisanymi kwotami wolnymi od podatku, jak np. kwota wolna dla osób z niepełnosprawnością lub koszty opieki nad dziećmi
 • osoby zatrudnione jednocześnie u co najmniej dwóch pracodawców
 • emeryci, których opodatkowana część świadczenia przekracza minimum egzystencji w wysokości 8652 euro

 

Sprawdź do jakiej klasy podatkowej należysz