Wyślij do nas formularz wraz  z dokumentami. Zrobimy dla Ciebie wstępne wyliczenie.

Podaj aktualny numer telefonu

  NIEMCY - Rozliczenie Podatku:

  1. Dane osobowe podatnika:


  1.1. Stały adres do korespondencji:  Czy rozliczałeś się już z podatku niemieckiego w latach poprzednich?


  2. Praca i pobyt w Niemczech

  Czy byłeś zameldowany w Niemczech w danym roku podatkowym?


  Adres zameldowania w Polsce:


  Jeśli NIE byłeś zameldowany w Niemczech w danym roku podatkowym, podaj adres pobytu w Niemczech:  Adresy pod którymi pracowałeś w Niemczech w danym roku podatkowym:
  1)
  2)
  3)
  4)
  5)

  Czy aktualnie pracujesz w Niemczech?

  Czy aktualnie jesteś zameldowany w Niemczech?  Czy codziennie dojeżdżasz do pracy w Niemczech z Polski?
  Czy koszty dojazdu z Polski do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracodawca? (Jeśli TAK - nie zostaną uwzględnione w zeznaniu)

  Czy koszty dojazdu z miejsca zamieszkania w Niemczech do miejsca pracy w Niemczech pokrywał pracowaca? (Jeśli TAK - nie zostaną uwzględnione w zeznaniu)

  Podaj odległość (w km) między miejscem zamieszkania w Polsce, a miejscem pracy w Niemczech:

  Podaj liczbę zjazdów z Niemiec do Polski w danym roku podatkowym:

  Podaj odległość (w km) między miejscem zamieszkania w Niemczech, a miejscem pracy w Niemczech:


  Czy przeprowadzałeś się w danym roku podatkowym na terenie Niemiec?
  Czy posiadasz udokumentowane koszty związane z wykonywaniem pracy w Niemczech?
  (Jeśli TAK dołącz potwierdzenia:
  - Kopia paragonów/ faktur za paliwo
  - Kopia rachunków/ wydruk z konta: czynsz za mieszkanie, noclegi, telefon, Internet
  - Kopia rachunków za odzież roboczą, narzędzia itp.
  - Kopia imiennych biletów autokarowych
  - Kopia odcinków z wypłaty (Abrechnung) - jeśli koszty były potrącane z wypłaty.)

  3. Współmałżonek


  Jeżeli współmałżonek mieszka w Polsce podaj adres w Polsce:


  4. Dzieci

  1. Uczy się:
  2. Uczy się:
  3. Uczy się:
  4. Uczy się:

  Dane ojca/matki dziecka w przypadku kiedy w/w współmałżonek nie jest rodzicem biologicznym:


  6. Świadczenia
  Czy pobierałeś świadczenia na terenie Niemiec np:
  - bezrobotne

  - chorobowe (które nie wypłacał pracodawca)

  - ekwiwalent za niewykorzystany urlop
  - upadłościowe
  - inne

  Jeśli zaznaczyłeś TAK dołącz dokument potwierdzający pobrane świadczenia.

  Czy pobierałeś Kindergeld w rozliczanym roku?
  Jeśli TAK, podaj w jakim okresie:
  Jeśli TAK, podaj nazwę Familienkasse:
  Czy wnioskowałeś o Kindergeld:

  Jeśli posiadasz, dołącz kopię decyzji z Familienkasse obejmującą rozliczany rok (przyznającą Kindergeld lub odmowną).

  Czy pobierałeś/pobierasz Elterngeld?
  Czy miałeś zarejestrowaną lub prowadziłeś w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Niemczech (Gewerbe)?
  Czy prowadziłeś w danym roku podatkowym działalność gospodarczą w Polsce, a usługi świadczyłeś w Niemczech?
  Czy jesteś zainteresowany rocznym abonamentem na polskojęzyczną obsługę prawną w Niemczech, która zagwarantuje Ci ochronę w razie konfliktu (niesłuszne zwolnienie lub niewypłacenie wynagrodzenia) z pracodawcą?

  7. Twoje konto do zwrotu:


  _______


  Dzisiejsza Data: