Solidaritätszuschlag – System podatkowy w Niemczech

SOLIDARITÄTSZUSCHLAG

Pomagamy wszystkim Polakom w Niemczech e-podatki.online


Solidaritätszuschlag to podatek płacony przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec.

Podatek solidarnościowy służy zniwelowaniu różnic w infrastrukturze pomiędzy wschodem a zachodem i został wprowadzony tuż po zjednoczeniu Niemiec jako przejaw solidarności zachodnioniemieckiego społeczeństwa z biedniejszymi Niemcami ze wschodu. Jego wysokość to 5,5% w stosunku do podatku dochodowego. Pomimo wielu sprzeciwów po stronie zachodniej i krytyki tej formy obciążenia podatkowego dochodu osiąganego przez pracowników, podatek solidarnościowy będzie obowiązywał w Niemczech przynajmniej do 2019 roku, choć wiele różnic w infrastrukturze i poziomie cywilizacji udało się dawno zniwelować. Pracownicy z Polski zatrudnieni w zachodniej części Niemiec także odprowadzają od swoich zarobków podatek solidarnościowy. Dochody pracowników zatrudnionych na wschodzie Niemiec są zwolnione z obciążenia tym podatkiem.