Einkommensteuer

Lohnsteuer – System podatkowy w Niemczech

Lohnsteuer to podatek dochodowy potrącany od wynagrodzenia pracowników. Każdego miesiąca jest odciągany przez pracodawców od pensji i odprowadzany na konto fiskusa. Wysokość Lohnsteuer jest uzależniona od wysokości dochodów, a jego kwotę definiują tabele podatkowe dla określonego przedziału zarobków. Domeną tego rodzaju podatku jest to, że jego płatnik (pracownik) składa na koniec roku kalendarzowego roczną deklarację […]

Lohnsteuer – System podatkowy w Niemczech Read More »

Gewerbesteuer (GewSt) – System podatkowy w Niemczech

Gewerbesteuer (GewSt) jest podatkiem od prowadzonej działalności przemysłowej i handlowej. Podatek ten płaci każda firma po przekroczeniu obrotów 24.500 EUR w stosunku rocznym. Gewerbesteuer pobierany jest od roku 1998 przez władze lokalne i finansuje działalność gmin. Większe zmiany miały miejsce w 2008 roku w związku z wprowadzoną reformą opodatkowania przedsiębiorstw. Podatek o takim charakterze praktycznie

Gewerbesteuer (GewSt) – System podatkowy w Niemczech Read More »

Kirchensteuer – System podatkowy w Niemczech

Kirchensteuer to podatek kościelny. Płaci się go na Kościół. Kirchensteuer płacą tylko te osoby, które oficjalnie zadeklarują w Niemczech przynależność do religii. Wysokość podatku kościelnego waha się w zależności od Landu pomiędzy 8% a 9%. Każdy Land wyznacza swoją wysokość podatku kościelnego, ale zawsze nalicza się go proporcjonalnie do Lohnsteuer. W Landzie Bayern i Baden-Württemberg

Kirchensteuer – System podatkowy w Niemczech Read More »

Solidaritätszuschlag – System podatkowy w Niemczech

Solidaritätszuschlag to podatek płacony przez pracowników zachodnich Landów na rzecz wschodnich Niemiec. Podatek solidarnościowy służy zniwelowaniu różnic w infrastrukturze pomiędzy wschodem a zachodem i został wprowadzony tuż po zjednoczeniu Niemiec jako przejaw solidarności zachodnioniemieckiego społeczeństwa z biedniejszymi Niemcami ze wschodu. Jego wysokość to 5,5% w stosunku do podatku dochodowego. Pomimo wielu sprzeciwów po stronie zachodniej

Solidaritätszuschlag – System podatkowy w Niemczech Read More »